พลังงานยันไม่เพิ่มรับซื้อพลังงานตปท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน จะไม่ขยายสัดส่วนการรับซื้อพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติม จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 25 เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในอนาคต ถึงแม้ว่า การก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศไทยจะทำได้ลำบาก และไทยมีทางเลือกในเรื่องของเชื้อเพลิงการผลิตน้อย โดยเฉพาะ พลังงานนิวเคลียร์ ที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับ ดังนั้น รัฐบาลจะต้องเร่งทำความรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจถึงความจำเป็น ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าในอนาคต

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยืนยันว่า จะไม่มีการเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ แอดเดอร์ จาก 6.50 บาท เป็น 8 บาทต่อหน่วย เนื่องจาก ต้นทุนการผลิตในปัจจุบันลดลงแล้ว

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด