สภาเริ่มช้ากว่ากำหนด สมาชิกไม่ครบองค์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันนี้ได้เริ่มขึ้นช้ากว่ากำหนดในเวลา 09.00 น. เนื่องจากมีสมาชิกลงชื่อไม่ครบองค์ประชุม นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร จึงได้เปิดให้สมาชิกหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ ต่างแสดงความเป็นห่วงต่อการเกิดปัญหาภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหว ในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ยังได้เสนอมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย อาทิ การชะลอการขึ้นราคาปุ๋ยเพื่อแบ่งเบาภาระของเกษตรกร พร้อมทั้งขอให้รัฐบาลเข้าไปดูแลในเรื่องของการจ่ายเงินชดเชย ที่จะต้องดำเนินการอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

อย่างไรก็ตาม สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจในวันนี้ จะเป็นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะ และการพิจารณากรณีที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม ร่าง พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด