สนพ.จ่อชงมาตรการดูน้ำมันดีเซลกพช.20เมย.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบุญส่ง เกิดกลาง ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า ในวันที่ 20 เม.ย. นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. เพื่อพิจารณาวาระที่คั่งค้างให้เสร็จทันรัฐบาลชุดนี้ โดยเฉพาะในเรื่องของมาตรการดูแลราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ที่ขณะนี้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการอุ้มราคาดีเซล เหลือเพียง 15,600 ล้านบาท ซึ่งหากดูแลถึงสิ้นเดือนเมษายน จะส่งผลกระทบต่อสถานะของกองทุนดังนั้น สนพ. อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการรองรับ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา ทั้งการปล่อยตัวราคาดีเซลในทันที และการตรึงราคาดีเซลต่อ

นอกจากนี้ จะมีการหารือถึงการช่วยเหลือผู้ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ที่ร้องเรียนราคารับซื้อต่ำกว่า ที่ควรจะเป็น จากปัจจุบันอยู่ที่ 6.50 บาทต่อหน่วย โดยราคาที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 8 บาทต่อหน่วย

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด