ภาคปชช.ร้องอสส.ยุบปชป.ฐานทำเสียดินแดน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเทพพนม นามลี ประธานคณะกรรมการศึกษาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ภาคประชาชน และคณะ ได้ยื่นคำร้องต่อ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด เพื่อขอให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์ จากกรณีที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สนับสนุนให้รัฐบาล เห็นชอบและปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก หรือ MOU 43

โดย นายอภิสิทธิ์ ได้เสนอเรื่องเข้ารัฐสภา เพื่อแต่งตั้งกรรมาธิการพิจารณาศึกษาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา จากนั้น นายอภิสิทธิ์ ยังมีหนังสือ เพื่อขอความเห็นชอบบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ทั้ง 3 ฉบับ จากรัฐสภาโดยพฤติกรรมดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยต้องเสียดินแดน 4.6 ตารางกิโลเมตร บนเขาพระวิหารให้แก่กัมพูชาไปโดยปริยาย ดังนั้น ผู้ร้องเห็นว่า พฤติกรรมของนายกฯ น่าจะมีความผิดตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 1 และพระราชบัญญัติพรรคการเมืองมาตรา 94 (4) จึงขอให้ อัยการสูงสุด ได้ดำเนินการสอบสวน และส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคประชาธิปัตย์ ต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด