แรงงานไทยได้รับผลกระทบยุ่นกว่าแสนคน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางอัมพร นิติสิริ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น ที่ส่งผลกระทบต่อแรงงานไทย จากสถานประกอบการที่มีเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นเป็นชาวญี่ปุ่น 767 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 471,476 คน พบว่า ได้รับผลกระทบ 325 แห่ง ลูกจ้าง 108,808 คน ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการ ผลิตชิ้นส่วน และประกอบรถยนต์ ผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ จำหน่าย และซ่อมรถยนต์ ผลิตสายไฟฟ้า และ อาหาร ซึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเป็น 5 อันดับแรก คือ จังหวัดสมุทรปราการ 307 แห่ง ลูกจ้าง 99,600 คน พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง ลูกจ้าง 4,135 คน กรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ลูกจ้าง 2,650 คน พิษณุโลก 1 แห่ง ลูกจ้าง 1,095 คน และ บุรีรัมย์ 1 แห่ง ลูกจ้าง 507 คน

ส่วนมาตรการแก้ปัญหาในเบื้องต้น คือ ลดการทำงานล่วงเวลา ลดกำลังการผลิต ลดวันทำงาน หรือใช้มาตรา 75 ในการหยุดงาน แต่นายจ้างยังคงจ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ 75 ของอัตราเงินเดือน อย่างไรก็ตามเชื่อว่า สถานการณ์จะคลี่คลาย
โดยเร็ว และจะไม่มีการปลดคนงาน เพราะสถานประกอบการที่กระทบส่วนใหญ่ ต้องการลูกจ้างฝีมือ อีกทั้งประเทศญี่ปุ่น มีนโยบายในการฟื้นฟูประเทศที่ชัดเจน

ด้าน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวอีกว่า มีสถานประกอบการประเภทอาหารและเกษตรแปรรูป ในจังหวัดเชียงใหม่ และผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับผลกระทบในเชิงบวก เนื่องจากบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น ไม่สามารถผลิตชิ้นส่วนหรือสินค้าได้ จึงให้บริษัทลูกในประเทศไทย ผลิตแทน โดยเพิ่มเวลาการทำงานให้กับพนักงานจาก 2 กะเป็น 3 กะ ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้อีกทางหนึ่ง

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด