โพล คนอีสานไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 77%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง "ความคิดเห็นชาวอีสานต่อการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์" จากกลุ่มตัวอย่าง 413 ราย ทั่วภาคอีสาน พบร้อยละ 77 ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เหตุ กลัวโรงไฟฟ้าระเบิดแบบญี่ปุ่น และไม่มั่นใจต่อการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าของไทย

อาจารย์ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) เปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจทัศนคติของชาวอีสาน ที่มีต่อแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปี 2563-2564 ซึ่งมีกระแสข่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี ถูกเสนอชื่อให้เป็นพื้นที่ 1 ใน 5 จังหวัดที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า จึงได้ทำการสำรวจทัศนคติประชาชน ในเขตพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมด 19 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ หนองคาย ชัยภูมิ เลย อุบลราชธานี อุดรธานี นครพนม หนองบัวลำภู สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สกลนคร มุกดาหาร ยโสธร และอำนาจเจริญ สำรวจระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2554 ผลสำรวจมีดังนี้

กลุ่มตัวอย่างชาวอีสาน ร้อยละ 52.1 ตอบว่า ไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ในขณะที่ร้อยละ 47.9 ทราบเรื่องแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อถามต่อว่า เห็นด้วยหรือไม่ หากมีการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่ภาคอีสาน พบว่า ร้อยละ 77 "ไม่เห็นด้วย" มีเพียงร้อยละ 23 เท่านั้น ที่ตอบว่า "เห็นด้วย"

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด