พรทิวาถกชัยวุฒิแก้ไขราคาน้ำตาลทรายแพง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวจาก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้หารือกับ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำตาลทรายราคาแพงและขาดแคลนแล้ว โดยเฉพาะ น้ำตาลทรายบรรจุถุง ขนาด 1 ก.ก. ที่หาซื้อได้ยากและมีการจำกัดปริมาณการซื้อ ซึ่งทาง กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับทราบข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ ทั้ง 2 แนวทาง คือ การให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ผลิาตน้ำตาลทรายบรรจุถุง และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำตาลทรายส่งออก โควตา ค. เพิ่มขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความแตกต่างด้านราคาในประเทศและราคาต่างประเทศ โดยจะมีการหารือร่วมกับ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย เพื่อหาข้อยุติในการแก้ไขปัญหาภายในสัปดาห์นี้ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า โดยก่อนหน้านี้ ผู้ประกอบการ ได้ขอปรับราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาลทรายบรรจุถุงขนาด 1 ก.ก. เพิ่มขึ้น จากราคา ก.ก.ละ 23.50 บาท เป็น 25 บาท เนื่องจาก ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่ทาง กระทรวงพาณิชย์ ได้ขอให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พิจารณาแนวทาง เพื่อใช้เงินกองทุน เพื่อชดเชยภาระต้นทุนของผู้ประกอบการแทน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด