รองผวจ.แปดริ้วจ่อนำปมชาวนาเสนอคกก.ข้าว

รองผวจ.แปดริ้วจ่อนำปมชาวนาเสนอคกก.ข้าว

รองผวจ.แปดริ้วจ่อนำปมชาวนาเสนอคกก.ข้าว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า หลังจากรับข้อเรียกร้องจากกลุ่มชาวนาบ้านหนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 411 ราย ที่เดินทางมาชุมนุมยื่นข้อเรียกร้องต่อทางจังหวัด ในวันนี้แล้ว จะได้นำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ซึ่งมีอธิบดีกรมการข้าว เป็นฝ่ายเลขา โดยจะนำเรื่องนี้เข้าไปนำเสนอในที่ประชุม เนื่องจากปัญหาดังกล่าวนี้ เป็นเรื่องในเชิงนโยบาย โดยปัญหาของเกษตรกรที่ตำบลหนองยาวนั้น คือ เป็นตำบลที่ต้องปลูกข้าวก่อนฤดูกาลปลูกข้าวของท้องที่อื่น การกำหนดเงื่อนระยะเวลาในการประกันรายได้ จากรัฐบาล ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 30 เม.ย.นั้น จึงทำให้เกษตรกรในส่วนนี้เสียโอกาส ไม่ได้รับสิทธิ์ในการได้รับเงินช่วยเหลือชดเชยส่วนต่าง จึงเป็น
ปัญหาที่เกษตรกรในเขต ต.หนองยาว เข้ามาเรียกร้อง เพื่อที่อยากจะขอรับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ด้วย

ซึ่ง จ.ฉะเชิงเทรา จะได้ทำการประสาน ไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนกลาง เพื่อที่จะได้พิจารณ์หาแนวทาง ในการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด