มติก.พ.ให้มท.คืนตำแหน่งวงษ์ศักดิ์ใน60วัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลัง การประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ.ว่า ที่ประชุม หารือถึงมติของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. ที่มีมติให้กระทรวงมหาดไทย คืนตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองให้ นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พานิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โดยทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามภายใน 60 วัน แต่หากไม่ดำเนินการตาม ก็จะเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และตามกฎหมายการปกครอง มีระยะเวลากำหนดไว้ภายใน 90 วัน ทั้งนี้มติดังกล่าว จะส่งผลต่อ นายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการปกครองคนปัจจุบัน ซึ่งก็ต้องไปร้องเรียนต่อ ก.พ.ค. ต่อไป หาก นายมงคล รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากขณะนี้ ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา แต่ทุกฝ่ายต้องทำตามมติของ ก.พ.ค. โดยเบื้องต้น ก็ให้กระทรวงมหาดไทยไปหาตำแหน่งเพิ่มเติม เพื่อรองรับ นายมงคล ว่า สามารถทำได้หรือไม่

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด