พิจิตรเปิดโรงเรียนชาวนาตาม ศก.พอเพียง

พิจิตรเปิดโรงเรียนชาวนาตาม ศก.พอเพียง

พิจิตรเปิดโรงเรียนชาวนาตาม ศก.พอเพียง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรพล วิบูลย์ญาณ นายก อบต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร เปิดเผยว่า วิกฤติปัญหาของชาวนาพิจิตร ขณะนี้คือ เรื่องโรคแมลงศัตรูพืชระบาด อีกทั้งการใช้สารเคมีที่ขาดความรู้จริง รวมถึงพันธุ์ข้าวปลอมปนที่เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว ทำให้ขาดทุน อีกทั้งโรคภัยไข้เจ็บจากสารเคมีทำลายสุขภาพ ทั้งตัวชาวนาและผู้บริโภคข้าว ดังนั้น อบต.หัวดง จึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายประชาสังคมพิจิตร และปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องการทำนาเปิด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด