มูลค่าซื้อขายหุ้นวันนี้ต่างชาติซื้อสุทธิ660ล้าน

           พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯแยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 28 มี.ค. 2554 (หน่วย: ล้านบาท)    นักลงทุน                     ซื้อ                   ขาย                  สุทธิ    สถาบัน                        1,375.85          1,911.68          -535.83    บัญชีบล.                     2,242.85           2,196.69         46.16    ต่างประเทศ                 3,874.45          3,213.54          660.91    ในประเทศ                   13,820.24        13,991.48        -171.24      มูลค่าการซื้อขายรวม 21,313.38 ล้านบาท  

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด