19องค์กรสตรีค้านประกวดเทพธิดาแรงงาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางอรุณี ศรีโต สมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา และกลุ่มองค์กรสตรีรวม 19 องค์กร เดินทางยื่นหนังสือเพื่อคัดค้านการจัดประกวดเทพธิดาแรงงานปี 2554 ต่อ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หลังจากที่ทางรัฐบาลเตรียมจัดประกวดเทพธิดาแรงงาน เพื่อหาพรีเซ็นเตอร์ ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานเข้าร่วมตามมาตรา 40 พ.ร.บ.ประกันสังคม โดยเห็นว่า เป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ที่แท้จริงของวันแรงงานที่ควรตระหนักถึงความสำคัญ และสภาพปัญหาของแรงงานที่ถูกกดขี่ ซึ่งหากยังไม่มีการเลิกจัดประกวด ก็จะยังคงเดินหน้าคัดค้านต่อไป

ทางด้าน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า เข้าใจและขอบคุณผู้คัดค้านที่มาสะท้อนความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าว และยอมรับว่า กระทรวงแรงงาน เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดงาน แต่ได้ให้องค์การสภาลูกจ้าง เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน และคิดหากิจกรรมภายในงาน โดยตนจะนำความคิดเห็นทั้งหมด เสนอต่อคณะกรรมการที่จัดงานพิจารณา

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด