สศอ.ชี้ภัยพิบัติญี่ปุ่นกระทบอุตฯไทยน้อย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า สศอ. ได้สำรวจผลกระทบจากมหันตภัยของญี่ปุ่น ต่ออุตสาหกรรมไทย โดยจากการสอบถามผู้ประกอบการ 107 ราย ระหว่างวันที่ 16-18 มี.ค. 2554 ใน 7 อุตสาหกรรม อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้าและสิ่งทอ เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ยาง และพลาสติก ยานยนต์ และโลหะขั้นมูลฐาน พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบน้อย 85.0 % ได้รับผลกระทบปานกลาง 13.1 % ได้รับผลกระทบมาก 1.9 %

ขณะเดียวกัน พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขอรอดูสถานการณ์ และเมื่อสอบถามเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เห็นว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะฟื้นตัวหลังไตรมาส 3 ปีนี้

นอกจากนี้ สศอ. พบว่า จากการที่โรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ในไทย ลดการทำงานล่วง (โอที) เวลาลง และมีสต๊อกวัตถุดิบใช้ถึงเดือน เม.ย. 2554 ซึ่งขณะนี้กำลังหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ มาทดแทนนั้น หากจัดหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ได้ ก็จะไม่กระทบกับอุตสาหกรรมไทย ดังนั้น สศอ. ยังคงประมาณการผลิตภัณ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ภาคอุตสาหกรรมปีนี้ไว้ที่ 5.5-6.5 %

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด