ก.พลังงาน พร้อมกลับมาผลิต B3

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ขณะนี้ทางกระทรวงพลัง ได้รับนโยบาย จากคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ให้เริ่มจำหน่าย B3 ซึ่งมีส่วนผสมของไบโอดีเซล 3 % จากปัจจุบัน ที่จำหน่าย B2 ในต้นเดือน เม.ย. หากปริมาณผลผลิตปาล์มเพียงพอ เนื่องจากขณะนี้ ผลปาล์มสด เริ่มออกมาเป็นจำนวนมาก และไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนเหมือนช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ทางกระทรวงพลังงาน ยังมีนโยบายที่จะให้จำหน่ายน้ำมันดีเซล เกรดเดียว ซึ่งหากจะเป็นการจำหน่าย B3 ก็จะมีความต้องการ ใช้น้ำมันปาล์มดิบ 4 หมื่นตัน ซึ่งคาดว่า จะไม่มีปัญหา เนื่องจากสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ขณะนี้เพิ่มขึ้นมาถึงระดับ 1.2 แสนตันแล้ว

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด