โปรดเกล้าฯตั้งพรทิพย์รองปธ.วุฒิสภาคนที่2

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยภูมิ ดำรงตำแหน่ง รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 แทน น.ส.ทัศนา บุญทอง ส.ว.สรรหา ที่ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดให้มีพิธีรับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 ภายหลังที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเลือกไปเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในที่ประชุมวุฒิสภา ที่มี นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ได้อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอย่างเป็นทางการตามความในมาตรา 124 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ 23 มี.ค. 2554 จากนั้นประธานวุฒิสภา ได้ขอให้สมาชิกวุฒิสภาทุกคน ยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที จากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศพม่า ที่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอีกด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด