ครม.เตรียมพิจารณาช่วยเหยื่อน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ มีวาระสำคัญในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ และแผนเยียวยาช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้ หลังเกิดเหตุฝนตก น้ำท่วมฉับพลัน สร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือน และมีผู้เสียชีวิต โดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมเสนอที่ประชุมพิจารณาปัญหาภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากเห็นว่า ภัยพิบัติ เช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นเหตุการณ์ใกล้ตัว และไม่สามารถแจ้งเหตุเตือนภัยให้แก่ประชาชนได้ทันเวลา พร้อมทั้งประชาชนยังไม่มีความรู้เท่าทัน ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

ขณะที่ กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมรายงานผลการตรวจเยี่ยมโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบ จากความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ให้ที่ประชุมได้รับทราบ พร้อมทั้งเร่งรัด และดำเนินการประเมินค่าใช้จ่ายในการบูรณะโบราณสถาน เพื่อจัดทำคำของบประมาณ

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด