สุรินทร์ชวนผู้ประกอบการรับซื้อกะหลำน่าน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการขอความอนุเคราะห์จาก จังหวัดน่าน ในการให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลี บ้านขุนสถาน และ บ้านแสนสุข ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคากะหล่ำปลีตกต่ำ ซึ่งเกษตรกรขายได้กิโลกรัมละ 80 สตางค์ เท่านั้น โดยต้องการที่จะจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 3 บาท ณ แหล่งผลิต ดังนั้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่สนใจจะไปรับซื้อผลผลิตกะหล่ำปลีได้รับทราบ ทาง จังหวัดสุรินทร์ จึงขอให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะไปรับซื้อ ณ แหล่งผลิต ขอให้ประสานงานโดยตรงที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดน่าน หมายเลขโทรศัพท์ 0-4575-0028 ในวันและเวลาราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด