ชาวญี่ปุ่นประท้วงเรียกร้องเลิกใช้พลังงานนิวเคลียร์

ชาวญี่ปุ่นประท้วงเรียกร้องเลิกใช้พลังงานนิวเคลียร์

ชาวญี่ปุ่นประท้วงเรียกร้องเลิกใช้พลังงานนิวเคลียร์ เกี่ยวกับ สึนามิ ญี่ปุ่น

thaipbs

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวญี่ปุ่นประมาณ 500 คนรวมตัวประท้วงเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้พลังงานนิวเคลียร์ เนื่องจากความกังวลเรื่องการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิชิ ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้

(27 มี.ค.) ชาวญี่ปุ่นประมาณ 500 คน รวมตัวที่หน้าอาคารสำนักงานใหญ่บริษัทโตเกียว อิเลคทริค พาวเวอร์ หรือ เทปโก้ ผู้ดูแลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับการใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตไฟฟ้า

ความกังวลเรื่องการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิชิ เพิ่มสูงขึ้นอีกในวันนี้ หลังเจ้าหน้าที่พบว่าน้ำในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข 2 มีระดับกัมมันตภาพรังสีปนเปื้อนสูงกว่าระดับปกติถึง 10 ล้านเท่า นอกจากนี้ ยังพบว่าอากาศรอบโรงไฟฟ้า มีระดับการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสีถึง 1,000 มิลลิซีเวิร์ทต่อชั่วโมง สูงกว่าระดับปกติ 4 เท่า ทำให้ต้องอพยพเจ้าหน้าที่ออกจากโรงงานอีกครั้งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

 

 

 

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด