นายกมอบงบสวัสดิการชุมชนโคราช-รปภ.เข้ม

นายกมอบงบสวัสดิการชุมชนโคราช-รปภ.เข้ม

นายกมอบงบสวัสดิการชุมชนโคราช-รปภ.เข้ม เกี่ยวกับ การเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางมามอบนโยบายการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จ.นครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนากว่า 2,000 คน ประกอบด้วย นายอำเภอ ผู้บริการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำพื้นที่สวัสดิการชุมชน ตัวแทนภาคประชาชน และคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนของ จ.นครราชสีมา

ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ โดยการประชุมสัมนาในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง การพัฒนา ยกระดับกองทุนสวัสดิการสู่การปฏิรูประบบ
สวัสดิการชุมชน จากหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ จ.นครราชสีมา ต่อมา นายกรัฐมนตรี ได้เดินร่วมมอบงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน พร้อมการมอบนโยบายสนับสนุนระบบสวัสดิการชุมชน เพื่อให้เป็นแนวทางแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ได้นำไปปฏิบัติสู่การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนและท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด