'อานันท์' ประกาศลาออก ประธาน คปร.

'อานันท์' ประกาศลาออก ประธาน คปร.

'อานันท์' ประกาศลาออก ประธาน คปร. เกี่ยวกับ การเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการปฏิรูป หรือ คปร. เปิดเผยระหว่างการประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 1 ว่า ตนและกรรมการ คปร. จะลาออกจากการเป็นกรรมการ คปร. โดยจะทำหน้าที่ต่อไปจนถึง 7 วัน ก่อนการเลือกตั้ง เพื่อให้รัฐบาลใหม่ได้ทบทวนว่า ต้องการจะใช้นโยบายของ คปร. หรือไม่

โดยระหว่างนี้ คปร.จะเร่งสรุปข้อเสนอแนะฉบับสุดท้าย เกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกิน ในเรื่องชุมชนเกษตร การเกษตร การศึกษา แรงงาน คุณภาพชีวิตคนเมือง และเรื่องการกระจายอำนาจจากรัฐบาล ไปสู่ชุมชนและประชาชน โดยปฏิเสธที่จะตอบว่าจะรับตำแหน่ง ประธาน คปร.หรือไม่ หากได้รับการทาบทามจากรัฐบาลชุดใหม่

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด