ปุระชัยปฐกถาย้ำผู้นำที่ดีต้องเสียสละ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สร้างปัญญาเพื่อสร้างสรรค์สังคม เนื่องในงาน สัมมนาทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ว่า นักบริหารที่ดี หากจะทำงานการเมือง ต้องรักประเทศชาติ รักประชาชน และรักประชาธิปไตย ต้องแก้วิกฤตด้วยเหตุผล มีสติ และไม่แสดงออกซึ่งความกลัว แม้จะมีความกลัวก็ตาม แต่ต้องสร้างขวัญและกำลังใจ ขณะที่ การที่จะเป็นคนมีปัญญา ต้องมีบันได 3 ขั้นคือ การมีความรู้ การใช้ความรู้ และอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล มีบุคลิกอ่อนน้อม ไม่วางตนข่มท่าน และเห็นใจผู้อื่น อย่างไรก็ตาม เห็นว่า ขณะนี้ ประเทศไทย ต้องการผู้นำที่เสียสละ ทำกับพูดในสิ่งเดียวกัน นอกจากนี้ ผู้มีปัญญา ต้องไม่เห็นแก่ตัวต้องเสียสละ และต้องเห็นประเทศมาก่อนครอบครัว
และตัวเอง

ทั้งนี้ ร.ต.อ.ปุระชัย ยังยกตัวอย่าง ประเทศญี่ปุ่น ที่พนักงานดับเพลิงอาสาเข้าดับเพลิงโรงไฟฟ้า ที่ถือเป็นความเสียสละเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม พร้อมกันนี้ ยังเห็นว่า ประเทศไทย จะต้องเจอกับอะไรอีกมาก จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันแก้ปัญหาด้วยปัญญา เพราะในอนาคตประเทศไทย จะเจอวิกฤตมากกว่านี้

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด