ส.ยางคาดราคายางน่าจะอยู่ในระดับ160บ./กก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากสถานการณ์ราคายางตกต่ำผันผวนในครั้งนี้ ทำให้ ชาวสวนยางไม่มั่นใจราคายางในอนาคตเมื่อเปิดกรีดยาง ต่อเรื่องนี้ นายริยงค์ กิตติผล ตัวแทนสมาคมยางพาราไทย เปิดเผยว่า ความต้องการยางพาราของตลาดโลก ยังดีอยู่ทั้งประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ ซึ่งขณะนี้ได้เปิดรับซื้อยางพาราตามปกติแล้ว หลังปิดรับซื้อมาระยะหนึ่ง โดยมองว่า อนาคตราคายางพารา ยังดีอยู่ ประมาณ 150 บาท ต่อกิโลกรัม ส่วนจะแตะไปถึง 180 บาทหรือไม่ ยังไม่แน่ใจ เนื่องจาก ต้องดูปัจจัยเศรษฐกิจโลก ทั้งในเรื่องภาวะวิกฤติสงครามและภัยธรรมชาติ ที่ผ่านมา ประเทศไทย อิงราคาตลาดล่วงหน้าต่างประเทศมากเกินไป ก็ทำให้เกษตรกรเดือดร้อน ราคายางตกต่ำและผันผวน

ซึ่งก็ได้เสนอแนวทาง 3 ข้อ 1.ให้ชาวสวนยางหันมาอิงราคาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยให้มากขึ้น 2.ขอให้ประชาชนอย่าแตกตื่นราคายางตก หรือ ผันผวน และ 3.รัฐบาลต้องให้คณะกรรมการกำกับดูแลตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ ที่จัดตั้งขึ้นศึกษาราคายาง กลยุทธ์ราคายาง ตรวจสอบดูแลป้องกันการแทรกแซง และทุบราคายางของตลาดต่างประเทศ

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด