สพฐ.เผยนร.เขตพท.2กทม.มีปัญหาเด็กล้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ได้เรียกประชุมผู้บริหารโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันกันสูง เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการรับนักเรียน ในปีการศึกษา 2554 ซึ่งจะดำเนินมาถึงขั้นตอนการจับสลาก เพื่อรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคมนี้ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งดูแลโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน ยังมีที่นั่งเหลือเพียงพอรับนักเรียน ม.1 จำนวน 3,770 คน และ ม.4 อีก 1,170 คน แต่ยังมีเพียงโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สังกัด สพม. เขต 2 คาดว่า จะมีนักเรียนจะพลาดหวังจากการจับฉลากกว่า 2,000 คน เนื่องจากมีที่นั่งรับได้ 26,893 คน มีผู้สมัคร 32,003 คน มีผู้มีสิทธิ์จับสลาก 4,522 คน แต่มีที่นั่งรับได้เพียง 2,405 ที่นั่ง ซึ่งทางเขตพื้นที่จะจัดสรรนักเรียนไปสู่โรงเรียนใกล้เคียงต่อไป

ขณะที่ยังพบว่าโรงเรียนในกลุ่มอัตราการแข่งขันสูง แต่มีนักเรียนเข้าไม่เต็มจำนวนรับ หรือเรียกว่าเป็นโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูงเทียม จะให้ส่งยอดที่นั่งเหลือว่างกลับมาให้เขตพื้นที่บริหารจัดสรรโอกาส ให้นักเรียนต่อไป ส่วนโรงเรียนดังที่มีที่นั่งเหลือ จากการรับนักเรียนด้วยเงื่อนไขพิเศษ ให้จัดสรรนักเรียนทั้งจากบัญชีการสอบ และบัญชีเขตพื้นที่บริการสลับกันไปตามลำดับแบบหนึ่งต่อหนึ่ง จนเต็มที่นั่งว่าง

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด