จัดหางานลำปาง เตือน ให้ชะลอไปญี่ปุ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวรัตนา อุทัยรัตน์ จัดหางานจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ส่งผลให้หลายเมืองในประเทศญี่ปุ่น ได้รับความเสียหายในวงกว้าง นอกจากนี้ ยังมีการระเบิดของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นเหตุให้สารกัมมันตรังสีรั่วไหล อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของผู้ได้รับสารดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของคนหางาน ที่จะเดินทางไปฝึกงาน หรือไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น จึงได้แจ้งเตือนแรงงานชาวลำปาง ที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ให้ชะลอการเดินทาง เพื่อไปทำงานไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ในประเทศญี่ปุ่น กลับเข้าสู่ภาวะปกติ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด