สรุปดินไหว12อำเภอ4จว.เหนือเสียหายดับ1

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวความรุนแรง 7.0 ริกเตอร์ ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ทางตอนใต้ของประเทศพม่า ห่างจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย 30 กิโลเมตร เมื่อคืนวันที่ 24 มี.ค. 2554 และเกิดอาฟเตอร์ช๊อก ขนาด 3.0 - 6.2 ริกเตอร์ ตามมากว่า 40 ครั้ง ส่งผลให้เกิดความเสียหายใน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา และ น่าน โดย จ.เชียงราย ได้รับความเสียหายใน 8 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เมืองเชียงราย อ.ดอยหลวง อ.เชียงของ อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่จัน และ อ.พาน ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากการถูกกำแพงบ้านล้มทับ 1 ราย รวมถึงโบราณสถาน ได้รับความเสียหาย 4 แห่ง ได้แก่ พระธาตุจอมกิตติ พระธาตุเจดีย์หลวง พระวิหารวัดปู่ข้าว และ วิหารวัดแม่เลียบ จ.พะเยา ได้แก่ อ.เมืองพะเยา และ อ.ดอกคำใต้ โดยโบราณสถานได้รับความเสียหาย 2 แห่ง ได้แก่ องค์พระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ และพระธาตุ ในวัดพระธาตุหลวง ส่วน จ.น่าน วิหารวัดภูมินทร์วรวิหาร วัดช้างค้ำวรวิหาร และวัดเขาน้อย มีรอยร้าวเล็กน้อย สำหรับ จ.เชียงใหม่ อาคารสำนักงานของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย ได้รับความเสียหายเล็กน้อย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด