เตือน17จังหวัดเหนือระวังดินถล่ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมบูรณ์ โฆษิตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 ลำปาง เปิดเผยว่า หลังจากเกิดแผ่นดินไหว 6.7 ริกเตอร์ รวมถึงการเกิดอาฟเตอรช็อกอีกหลายครั้ง ส่งผลทำให้ทางสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 ลำปาง ต้องจัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจรอยเลื่อน ที่มีพลังที่มีอยู่ในภาคเหนือ ที่มีพลังที่พาดผ่านภาคเหนือ ได้แก่ รอยเลื่อนแม่จัน คลอบคลุม จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน คลอบคลุม จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.ตาก รอยเลื่อนแม่ทา คลอบคลุม จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ และลำพูน รอยเลื่อนเถิน คลอบคลุม จ.ลำปาง และ จ.แพร่ รอยเลื่อนปัว ครอบคลุม จ.น่าน

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตน เกิดความเป็นห่วงต่อไป คือ การเกิดดิน ถล่ม จึงจะได้กำชับไปยังแต่ละจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัด ภาคเหนือ ให้ระมัดระวังพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม เพราะการเกิดแผ่นดินไหว อาจจะทำให้พื้นผิวดินเกิดการขยับ และไม่แน่น จึงเกิดดินถล่มตามมา โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดฝนตกหนัก ยิ่งจะทำให้เกิดภัยดินถล่มได้ง่าย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด