กฟภ.บุรีรัมย์วอนปชช.ประหยัดไฟฟ้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสว่าง มงคลเกษตร ผจก.กฟภ.จ.บุรีรัมย์ ออกมาเปิดเผยว่าในช่วงหน้าร้อนนี้ ได้มีประชาชนผู้ใช้ไฟที่อยู่ในความดูแลกว่า 1.8 แสนครัวเรือน มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการสำรวจตัวเลขสถิติการใช้ไฟฟ้าในเดือน ก.พ. 2554 พบว่า มียอดการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดือน ม.ค. ถึงกว่า 1 ล้านหน่วย ทั้งคาดว่า ในเดือน เม.ย. จะมียอดการใช้ไฟเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และหากเปรียบเทียบในช่วงเดือน ก.พ. ของปีที่ผ่านมาพบว่า มียอดการใช้ไฟ 26 ล้านหน่วย

ส่วนในปีนี้มียอดการใช้ไฟ 30-6 ล้านหน่วย เพียงเดือนเดียวเพิ่มขึ้นถึง 4 ล้านหน่วยเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และภาวะโลกที่ร้อนขึ้นประกอบกับประชาชนได้หันมาใช้สิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น จึงขอให้ประชาชน ช่วยกันลดการปริมาณการใช้ไฟฟ้า ในส่วนที่ไม่จำเป็นลง ก็จะสามารถลดการใช้พลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด