มทภ.4 ประชุมครูสอนตาดีกา ยะลา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่หอประชุม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประจำจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน การประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูผู้สอนตาดีกา สังกัดมูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกา จังหวัดยะลา การประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ครูสอนศาสนา และนักเรียน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรในตาดีกา ที่มีต่อภาครัฐ และเพื่อป้องกันมิให้นักเรียนในศูนย์การศึกษาฯ ถูกชักจูงจากผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง เป็นการปลูกฝังเอกลักษณ์ความเป็นไทยแก่นักเรียนในศูนย์การศึกษาดังกล่าว แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า บุคลากรในตาดีกา ถือว่าเป็นแบบอย่างพื้นฐานที่สำคัญต่อปัญหาและสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด