กรณ์ เตรียมปฏิรูปโครงสร้างภาษีใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ภายใต้การรักษาความสมดุล รัฐบาลจะต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างภาษี ซึ่งที่ผ่านมาได้เตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เชื่อว่า จะสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้

พร้อมกันนี้ ยังได้มีแนวทางในการปฏิรูปโครงสร้างภาษีในปัจจุบันใหม่ โดยเฉพาะ โครงสร้างภาษีในปัจจุบันที่ยังไม่เหมาะสม ซึ่งดูได้จาก การเสียภาษีในปัจจุบัน เนื่องจาก ผู้ลงทะเบียนยื่นแบบเสียภาษีทั้งสิ้น กว่า 9,000,000 คน แต่มีเพียง 2.5 ล้านคนเท่านั้น ที่มีการเสียภาษีและเป็นผู้ที่ระดับรายได้เกิน 4,000,000 บาท มีเพียง 18,000 คน เท่านั้น

ทั้งนี้ นายกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจะทำให้เศรษฐกิจของไทยสมดุลได้นั้น รัฐบาล จะต้องเป็นผู้ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเสียก่อน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด