ชัยเลื่อนถกJBCตอนบ่าย องค์ประชุมไม่ครบ

ชัยเลื่อนถกJBCตอนบ่าย องค์ประชุมไม่ครบ

ชัยเลื่อนถกJBCตอนบ่าย องค์ประชุมไม่ครบ เกี่ยวกับ การเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณารับรองรายงานผลการศึกษาบันทึกการประชุม คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา หรือ JBC รวม 3 ฉบับ และกรอบการเจรจากับต่างประเทศอื่น ๆ ยังไม่สามารถเริ่มขึ้นได้ตามกำหนด และในเวลา 09.00 น.เนื่องจาก มีสมาชิกเดินทางมาลงชื่อเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ที่จะต้องมี 278 คน จากสมาชิกทั้งหมด 514 คน โดยมีสมาชิกมาลงชื่อเพียง 260 คน เท่านั้น ทำให้ นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา ต้องสั่งเลื่อนการประชุมออกไปเป็น เวลา 13.00 น. หลังจากที่ นายชัย ได้เปิดให้สมาชิกหารือ เพื่อรอองค์ประชุมครบ มากว่า 2 ช.ม.แล้ว

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด