รัสเซีย-แคนาดา-สิงคโปร์งดนำเข้าอาหารยุ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ขณะนี้ ประเทศแคนาดา ได้มีคำสั่งควบคุมการนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่น อย่างเข้มงวดและมีการตรวจหา สารกัมมันตรังสี รวมทั้ง ประเทศสิงคโปร์ ที่ได้ออกคำสั่งระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์นม และอาหารจากพื้นที่วิกฤตนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น หลัง ตรวจพบ กัมมันตภาพรังสี ในตัวอย่างผัก 4 ชนิด ที่นำเข้าจากญี่ปุ่น

ด้าน ทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ ไอเออีเอ , องค์การอนามัยโลก และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้แสดงความชื่นชมต่อมาตรการในการรับมือการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ในอาหาร ไม่ว่าจะเป็นมาตรการตรวจสอบอาหาร การตรวจวัดระดับกัมมันตรังสีอาหาร และการให้ข้อมูลกับสาธารณชน

ล่าสุด คณะผู้บริหารกรุงโตเกียว ได้เผยต่อประชาชนว่า ปัญหาน้ำประปาปนเปื้อน กัมมันตภาพรังสี อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแล้ว ซึ่งประชาชนทั่วไป รวมทั้ง เด็กทารก สามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด