ดุสิตโพลชี้ ปชช.ค้านกองกำลังโจมตีลิเบีย

ดุสิตโพลชี้ ปชช.ค้านกองกำลังโจมตีลิเบีย

ดุสิตโพลชี้ ปชช.ค้านกองกำลังโจมตีลิเบีย เกี่ยวกับ สังคม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,858 คน ระหว่างวันที่ 22-25 มี.ค.2554 จากที่ กองกำลังของสหรัฐ รวมถึงพันธมิตร ได้เปิดฉากโจมตีฐานทัพลิเบียทางอากาศ โดยให้เหตุผลว่า เพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพอากาศลิเบีย โจมตีประชาชนตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ สรุปผลได้ดังนี้

ประชาชนคิดอย่างไร กรณี สหรัฐฯ ร่วมทัพกับ 4 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส อังกฤษ แคนาดา และอิตาลี รวมถึง พันธมิตรชาติอาหรับ โจมตีลิเบีย เพื่อหยุดการกระทำที่รุนแรงของกัดดาฟีกับประชาชน อันดับ 1 อยากให้กองกำลังพันธมิตร มีการชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมาและต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในลิเบีย 26.43% อันดับ 2 ไม่แน่ใจว่า เหตุผลที่กองกำลังพันธมิตร ใช้อ้างในการโจมตีลิเบียครั้งนี้มีจุดประสงค์อื่นหรือไม่ 24.91% อันดับ 3 เป็นการใช้กำลังโจมตีที่เกินกว่าเหตุ เป็นการเข้ามาแทรกแซงการเมืองภายในประเทศลิเบียมากเกินไป 20.77%

ขณะที่ ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ กับการโจมตีที่เกิดขึ้น อันดับ 1 ไม่เห็นด้วย 48.78% เพราะส่งผลให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายมากขึ้น , เป็นการเข้ามาแทรกแซงเรื่องภายในประเทศ และอาจนำไปสู่สงครามกลางเมือง อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 38.03% และ อันดับ 3 เห็นด้วย 13.19%

ส่วน การสู้รบที่เกิดขึ้น ประชาชนคิดว่าจะยังคงยืดเยื้อต่อไปหรือไม่ อันดับ 1 ยืดเยื้อ 61.05% เพราะคิดว่า กัดดาฟี คงไม่ยอมเลิกราง่ายๆ เพราะมีเลือดนักสู้และยังมีกองกำลังทหาร อาวุธและมีเงินพอที่จะใช้ในการทำสงครามได้ อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 20.92% และ อันดับ 3 ไม่ยืดเยื้อ 18.03%

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด