สธ.ญี่ปุ่นเผยตรวจพบกัมมันตรังสีในผักสูง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

NHK อ้างการเปิดเผยของ เกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น ว่า การตรวจพบสารซีเซียมปริมาณสูงกว่าที่กำหนดในครั้งนี้ พบในผักที่ปลูกเพื่อกินใบ จากพื้นที่เขตเอโดงาวะ ซึ่งมีปริมาณสูงถึง 890 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ที่ 500 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม แต่ผักดังกล่าว เป็นผักที่ปลูกในศูนย์วิจัย ซึ่งไม่ได้มีจำหน่ายในท้องตลาดแต่อย่างใด

นอกจากนี้ มีรายงานว่า คณะกรรมาธิการยุโรป ได้สั่งตรวจอาหารที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่น เป็นพิเศษ โดยเฉพาะ อาหารที่มาจากพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และได้สั่งการควบคุมสารกัมมันตรังสีไอโอดีน - 131 ซีเซียม - 134 และ ซีเซียม - 137 เป็นพิเศษ

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด