พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเฮลเลนิก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ด้วยวันที่ 25 มีนาคม 2554 ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเฮลเลนิก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ดังนี้ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเฮลเลนิก ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีอย่างจริงใจมา เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐเฮลเลนิก (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด