กษิตร่วมงานรำลึก1ปีดินไหวเฮติ

กษิตร่วมงานรำลึก1ปีดินไหวเฮติ

กษิตร่วมงานรำลึก1ปีดินไหวเฮติ เกี่ยวกับ การเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานจัดงานบันทึกถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเฮติ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ครบรอบเป็นเวลา 1 ปี และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เป็นจำนวนมาก โดยภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ได้ให้การช่วยเหลือประกอบกับประชาชนชาวไทย พร้อมใจที่จะบริจาคเงินเป็นจำนวนกว่า 98 ล้านบาท พร้อมของจำเป็น อาทิ เวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภค บริโภค อีกทั้งรัฐบาลไทยได้ช่วยบริจาคข้าวสาร จำนวน 20,000 ล้านตัน ด้วย ซึ่งรัฐบาลไทยยังได้รับการสนับสนุนค่าขนส่งจากรัฐบาลประเทศต่างๆ องค์กรระหว่างประเทศ และบริษัทต่างๆ จึงทำให้รัฐบาลไทยสามารถจัดส่งข้าวได้เกือบครบตามพันธกรณีแล้ว และขณะนี้ไทยได้ส่งข้าวไปช่วยเฮติแล้ว จำนวน 18,400.7 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้กระทรวงการต่างประเทศ จึงถือโอกาสจัดงานเพื่อเป็นการขอบคุณ

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด