บุรีรัมย์แล้งหนักอ่างห้วยจระเข้มากวิกฤติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิเชียร สินเธาว์ ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุว่า จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก เป็นประจำทุกปี โดยขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างห้วยจระเข้มาก อยู่ในขั้นวิกฤติ มีปริมาณน้ำกักเก็บเพียง 18 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุอ่าง 26 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่จะใช้เป็นน้ำดิบ ที่ทางการประปา นำมาผลิตน้ำประปา บริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 อำเภอ ทั้งจากการสำรวจพบว่า ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากช่วงฤดูฝน ฤดูหนาว อย่างไรก็ตามมั่นใจว่า ในปีนี้จะมีน้ำเพียงพอ เพื่อให้บริการประชาชนช่วงฤดูแล้ง แต่หากเกิดวิกฤติปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอ ทางการประปาก็จะประสานกับชลประทานจังหวัด ให้ทำการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด มากักเก็บสำรองไว้ภายในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก เพื่อเป็นน้ำดิบผลิต สำหรับผลิตประปา ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ยังได้ร้องขอให้ประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างมีคุณค่า เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤติขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคตลาดช่วงฤดูแล้ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด