กทม.รอผลสอบจากตร.กรณีออกใบเสร็จปลอม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึง กรณีที่ นายทวิชพล บุญมายน หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางรัก ได้เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กรณีที่มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตบางรัก ได้ปลอมใบเสร็จรับเงิน จากผู้ค้าจำนวนหลายราย นอกจากนี้ ยังถูกข่มขู่ที่จะเอาชีวิต หากนำเรื่องดังกล่าวมาเปิดเผย โดย
กล่าวว่า กรณีดังกล่าวต้องรอให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สอบสวนข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนก่อน เพื่อดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีข้าราชการ หรือ ลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร เข้าไปมีส่วนในการทุจริต หรือ ข่มขู่จะถูกดำเนินการสอบสวน เพื่อเอาความผิดทางวินัยต่อไป

นอกจากนี้ ยังกล่าวด้วยว่า กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนจำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ค้าทำหนังสือร้องเรียนหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บเงินจากผู้ค้าย่านสีลม ซึ่งขณะนี้ พ้นกำหนดระยะเวลาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว และกรุงเทพมหานคร จะเร่งติดตามความคืบหน้า พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบต่อไป ในส่วนของคณะกรรมการชุดที่ 2 เป็นคณะกรรมการระดับเขต ซึ่งจะตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีใบเสร็จรับเงินปลอมของฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางรัก ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน หรือ วันที่ 3 เม.ย.นี้

ส่วนในวันพรุ่งนี้ ตนจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน การทุจริตและประพฤติมิชอบในการบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร หรือ สสท.กทม. ให้เป็นวาระเร่งด่วน เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปเรื่องทั้งหมดโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับองค์กรด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด