NHKแพร่ภาพห้องควบคุมเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หน่วยงานด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ของรัฐบาลญี่ปุ่น ได้มอบภาพถ่ายให้กับทางสถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค จำนวน 3 ภาพ ซึ่งเป็นภาพภายในห้องควบคุมเตาปฏิกรณ์หมายเลข 1 และ 2 ซึ่งภาพแรกเป็นภาพเจ้าหน้าที่บริษัท เทปโก ใช้ไฟฉาย เพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ แรงดัน รวมทั้ง ข้อมูลอื่น ๆ ในห้อง

นอกจากนี้ ยังมีภาพเจ้าหน้าที่สวมหมวกนิรภัย กำลังตรวจสอบข้อมูลบนโต๊ะ และภาพถ่ายบริเวณทางเข้าอาคาร ที่ตั้งเตาปฏิกรณ์ ที่ได้รับความเสียหาย จนทำให้เกิดความหวั่นวิตก เกี่ยวกับการรั่วไหลของ กัมมันตภาพรังสี ไปทั่วโลก

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด