ปภ.บุรีรัมย์ เตือน ปชช.รับมือพายุฤดูร้อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรเทพ แสงทอง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชน ทั้ง 23 อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัด ให้ระมัดระวังพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือพังเสียหาย ในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งล่าสุด ขณะนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ยื่นเรื่องข้อเสนอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากภาวะภัยแล้ง ทุกอำเภอ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยได้ทันที ซึ่งจากข้อมูลปีที่ผ่านมา มีพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอ 151 ตำบล 1,560 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 938,000 ราย ขณะที่ ทางจังหวัดได้ใช้งบประมาณในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย รวมกว่า 40 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าในปีนี้สถานการณ์จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด