ผลสอบโอเน็ต ป.6/ม.3 ไม่ผ่านเกณฑ์เกินครึ่ง

ผลสอบโอเน็ต ป.6/ม.3 ไม่ผ่านเกณฑ์เกินครึ่ง

ผลสอบโอเน็ต ป.6/ม.3 ไม่ผ่านเกณฑ์เกินครึ่ง เกี่ยวกับ สอบโอเน็ต

thaipbs

สนับสนุนเนื้อหา

ผลสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2553 ทั้ง 5 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคม พบว่า นักเรียนทั้ง 2 ช่วงชั้นได้คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น ป.6 ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด 20.99 คะแนน ขณะที่ชั้น ม.3 คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 16.99 คะแนน

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เห็นว่า ผลการทดสอบดังกล่าวเป็นผลพวงมาจากการจัดการศึกษาก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบที่เน้นแต่ความจำ ซึ่งต่างจากแบบทดสอบ O-Net ที่เป็นการวัดผลรอบด้าน โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์

รมว.ศึกษาธิการ ระบุว่า แนวทางการแก้ปัญหาในเบื้องต้น ได้มอบนโยบายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.), สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกันศึกษากระบวนการประเมินผลสถานศึกษาและการประเมินผลนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น โดยหลังการประเมิน ต้องนำผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตรต่อไป

ด้านนายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่า การประเมินผลดังกล่าวเป็นการประเมินผลโดยใช้ข้อสอบ O-Net ฉบับสั้น จึงสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น จึงไม่อยากให้ดูเฉพาะค่าเฉลี่ยเพียงอย่างเดียว แล้วตัดสินว่าเด็กไทยสอบตก 5 วิชาหลัก แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาของเด็กให้ชัดเจนขึ้น โดยจะต้องพิจารณาปัจจัยเรื่องความพร้อมในการเรียนเพิ่มเข้าไปด้วย

สำหรับข้อมูลการสอบ O-Net ในปี 2552 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ป.6, ม.3 และ ม.6 ไม่ถึงร้อยละ 50 เกือบทุกวิชา โดยเฉพาะชั้น ม.6 ไม่มีวิชาใดถึงร้อยละ 50

 

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด