สำนักเฝ้าระวังดินไหวพร้อมตรวจสอบ24ชม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสุมาลี ประจวบ ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กล่าวว่า สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว มีหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยในห้องปฏิบัติการระบบเตือนภัยจำลอง มีอุปกรณ์เครื่องมือเตือนภัยหลายรูปแบบ ที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ รวมทั้งได้แสดงขั้นตอนวิธีการทำงานด้านการแจ้งเตือนภัย การเชื่อมต่อฐานข้อมูลภัยธรรมชาติ จากหน่วยงานทั้งภายใน และต่างประเทศ มาประมวลผล วิเคราะห์ เพื่อการแจ้งเตือนภัย

ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กล่าวอีกว่า ทันทีที่สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว รับแรงสั่นสะเทือนจากพื้นโลก ก็จะส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติเข้ามายังห้องปฏิบัติการ แจ้งเตือนทั้งภาพบนจอคอมพิวเตอร์ และส่งเสียงจากลำโพง และจะกระจายข้อมูลไปยังองค์กรต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และสื่อมวลชน โดยผ่านทางโทรสาร และส่งข้อความสั้นหรือเอสเอ็มเอส ถึงบุคคลและสื่อมวลชน เพื่อให้กระจายผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด