สุรินทร์โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว1,900 ล.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2553/2554 โดย จังหวัดสุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และผ่านการประชาคมจำนวน 174,897 คน จาก 396,372 แปลง และได้รับการอนุมัติ 173,945 คน 385,494 แปลง และสามารถโอนเงินให้แก่เกษตรกร แล้ว 173,911 คน 36,299 แปลง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,936,657,271.97 บาท สำหรับสถานการณ์ตลาดข้าวในปัจจุบัน ราคาข้าวเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ในอนาคตคาดการร์ว่า น่าจะมีราคาเพิ่มขึ้นอีก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด