ปภ.ลำปางเตือนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกฤษเพชร เพชรบูรณนิล ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำปาง เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ ขอเตือนให้ประชาชนโดยทั่วไป ระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน และพายุลูกเห็บ ที่มักเกิดในช่วงฤดูร้อน โดยตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดทำไม้ค้ำยันและสิ่งปกคลุมพืชผลการเกษตร จัดเก็บสิ่งของที่สามารถปลิวลมได้ในที่มิดชิด และระหว่างเกิดพายุฟ้าคะนอง ให้หาที่หลบกำบังในที่มั่นคงแข็งแรง ไม่สวมใส่เครื่องประดับ หรือประกอบกิจกรรมกลางแจ้ง เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าได้