เทปโกเผยกู้ระบบไฟฟ้าเตาปฏิกรณ์3ได้แล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

โดยวานนี้(22) ทางเทปโก สามารถเชื่อมต่อสายไฟไปยังห้องควบคุมเตาปฏิกรณ์ที่ 3 และ 4 เป็นที่เรียบร้อย
ซึ่งกระแสไฟที่สามารถจ่ายให้แก่เตาปฏิกณ์ที่ 3 ได้ในขณะนี้จะทำให้ง่ายต่อการซ่อมแซมระบบหล่อเย็นของ
เตาปฏิกรณ์ และขั้นตอนต่อไป ทางเทปโกจะพยายามเปิดใช้ระบบตรวจสอบสำคัญของห้องควบคุม เช่น
เครื่องวัดอุณหภูมิภายในเตาปฏิกรณ์ รวมถึงเครื่องวัดระดับน้ำในบ่อเก็บแท่งเชื่อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และ
จะส่งกระแสไฟเข้าเครื่องสูบน้ำของระบบหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์ที่ 3 ในเช้าวันนี้(23)