เชียงใหม่มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยญี่ปุ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องรับรองศาลากลาง 750 ปี จ.เชียงราย นายพินิจ หาญพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินบริจาคจากสหกรณ์เคดิตยูเนียน บ้านฟาร์มพันธกิจ สาขาเชียงราย จำนวน 78,943 บาท เพื่อนำไปสมทบทุนช่วยเหลือชาวญี่ปุ่น ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติสึนามิ ที่ผ่านมาโดยมี นายกรีสุคนธ์ ศรีสุตร ประธานประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านฟาร์มพันธกิจ สาขาเชียงราย ได้เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ในการมอบเงินบริจาคนายพินิจ กล่าวว่าปัจจุบัน จ.เชียงราย ได้เปิดศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ ในประเทศญี่ปุ่น ณ ศาลากลางจังหวัด เพื่อเปิดรับบริจาคเงินไปจนถึงวันที่ 28 มี.ค. นี้ จากนั้นจะรวบรวมเงินทั้งหมด ส่งมอบให้กับสถานกงสุลญี่ปุ่นประจำ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 29 มี.ค. ต่อไป ดังนั้น ผู้สนใจจะบริจาคเชิญชวนได้ที่ศาลากลาง จ.เชียงราย 750 ปี หรือ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในเชียงรายในวันและเวลาเดียวกัน