กกต.พิจิตร เรียกประชุมแบ่งเขตเลือกตั้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวัฒน์ ภิญโญเศรษฐ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ นายธนบูรณ์ สินมานะ ผอ.กกต.จ.พิจิตร ได้เรียกประชุม ส.ส.พิจิตร และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พิจิตร พร้อมด้วยผู้นำการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชุมหาข้อยุติการแบ่งเขตเลือกตั้งจากที่เคยมี ส.ส. 4 เขต 4 คน ลดเหลือ 3 เขต 3 คน โดย กกต.พิจิตร และฝ่ายปกครอง ได้เสนอร่างการแบ่งเขตการเลือกตั้งเพื่อขอความคิดเห็น สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดพิจิตร ที่จะมีขึ้นหลังเดือนพฤษภาคม 2554 ที่จะมีการยุบสภา โดยมีการเสนอถึง 6 รูปแบบ แต่ปรากฏว่า ส.ส. และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พิจิตร ที่ประกอบด้วย นายไพฑูรย์ แก้วทอง นายนราพัฒน์ แก้วทอง นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร นายนาวิน บุญเสรฐ นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ และตัวแทนผู้สมัครอีกหลายท่าน รวมกว่า 10 คน ได้ลงมติเห็นพร้องต้องกัน
เลือกแบบที่ 1

ทั้งนี้ ประธานกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิจิตร ให้สัมภาษณ์ว่า ถึงแม้ ส.ส.พิจิตร และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. และผู้นำผู้ปกครองส่วนท้องถิ่น และ นายอำเภอต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมกัน เกือบ 50 คน มีความเห็นลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกพื้นที่แบ่งเขตการเลือกตั้งตามรูปแบบที่ 1 แล้วก็ตาม ก็มิใช่จะสรุป หรือ ฟันธงเลือกเอาตามที่ต้องการได้ เพราะอำนาจการเลือกรูปแบบเขตเลือกตั้ง จะต้องเป็นอำนาจของ กกต.กลาง ซึ่งในระเบียบให้ส่งไป 3 รูปแบบ ดังนั้นอีก 2 รูปแบบ ผู้เข้าร่วมประชุมไว้วางใจให้คณะ กกต.พิจิตร เป็นผู้เสนอแนบไปอีก 2 รูปแบบด้วย แต่ กกต.พิจิตร ก็จะหมายเหตุเป็นรายงานให้ทราบว่า ทุกฝ่ายต้องการรูปแบบที่ 1 เพื่อให้ กกต.กลางสรุป และเป็นผู้ฟันธงเพื่อประกาศเขตเลือกตั้งที่แท้จริงและชัดเจนอีกครั้ง เพื่อให้ผู้สมัครได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์นโยบายและเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อไป