สุรินทร์ประกาศพื้นที่ภัยแล้งแล้ว13อำเภอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ใน จ.สุรินทร์ มีฝนตกน้อย ประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึ้น และส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค และใช้ในด้านการเกษตร และสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่ยุติ จังหวัดสุรินทร์ จึงประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งเพิ่มอีก 3 อำเภอ คือ พื้นที่ อ.ลำดวน จำนวน 5 ตำบล 51 หมู่บ้าน อ.กาบเชิง จำนวน 6 ตำบล 76 หมู่บ้าน และอำเภอเมืองสุรินทร์ จำนวน 19 ตำบล 251 หมู่บ้าน และ อ.รัตนบุรี ประกาศเพิ่มเติมอีก 10 ตำบล 89 หมู่บ้าน ส่งผลให้ จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 13 อำเภอ ได้แก่ รัตนบุรี ศีขรภูมิ จอมพระ ท่าตูม สำโรงทาบ ชุมพลบุรี ศรีณรงค์ บัวเชด โนนนารายณ์ ลำดวน กาบเชิง และ อ.เมืองสุรินทร์

พร้อมกันนี้ ทางการได้ประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวัง และป้องกันภัยพิบัติอื่นๆ เช่น พายุฤดูร้อน ซึ่งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนพืชผลทางการเกษตร โดยกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด ให้ประชาชนระมัดระวัง และตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือน โรงเรือนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพแข็งแรงและปลอดภัย