ภัยแล้ง ทำคนเชียงใหม่ 2 แสน เดือดร้อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จ.เชียงใหม่ ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 15 อำเภอ โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ จ.เชียงใหม่ ได้ประสบปัญหาความแห้งแล้งต่อเนื่อง แม้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังเดือดร้อน ขณะนี้ได้ลงนามประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง จากภัยพิบัติเพิ่มอีก 2 อำเภอ คือ อ.พร้าว กับ อ.แม่วาง รวมทั้งหมดเป็น 15 อำเภอ ได้แก่ อ.สันป่าตอง อ.ฮอด อ.จอมทอง อ.เสมิง อ.อมก๋อย อ.ดอยเต๋า อ.กัลยานิวัฒนา อ.ดอยหลอด อ.สันทราย อ.สันกำแพง อ.แม่ริม อ.เชียงด่าว อ.หางดง อ.พร้าว และ อ.แม่วาง โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 72 ตำบล 639 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 90,386 ครัวเรือน หรือ 290,121 คน และมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเบื้องต้น 38,959 ไร่ หนักสุดคือในพื้นที่ อ.สันป่าตอง และ อ.เสมิง ซึ่งทางจังหวัดได้อนุมัติงบประมาณตามอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด อำเภอละ 1,000,000 บาท ในการช่วยเหลือราษฎร เช่น การซ่อมสร้างภาชนะกักเก็บน้ำ การขุดลอกเปิดทางน้ำ การสร้างฝายต้นน้ำ และการสร้างแหล่งน้ำ เป็นต้น