ครม. หนุนปล่อยกู้ธุรกิจพาณิชย์นาวี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการยืนยันตำแหน่งวงโคจร ดาวเทียม 2 ตำแหน่ง ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศน์ และการสื่อสาร หรือ ไอซีที เสนอ ซึ่งดาวเทียมดังกล่าว กำลังจะหมดสิทธิ์การใช้ตำแหน่งที่ตั้ง โดยที่ประชุมได้ให้กระทรวงไอซีที และบริษัท กสท โทรคมนาคม ไปศึกษาหาข้อสรุปที่ชัดเจน เพื่อรักษาตำแหน่งวงโคจรดังกล่าวต่อไปและกิ่งดาวเทียมเพิ่มขึ้นอีก 1 เดือน ต่อจากนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมวยังอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง เสนอในมาตรการส่งเสริมการเงินให้กับธุรกิจพาณิชย์นาวี วงเงิน 1,050 ล้าน บาท เป็นระยะเวลา 7 ปี ให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ เอ็กซ์ซิมแบงก์ เป็นผู้ปล่อยกู้ร่วมกับสถาบันการเงินอื่น เชื่อว่าจะเป็นการเร่งธุรกิจในด้านนี้