แรงงานไทยในลิเบีย ขอรับเงิน 10 ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

แรงงานไทยในลิเบีย เริ่มทยอยเดินทางรับความช่วยเหลือที่สำนักงานจัดหางาน จ.เชียงใหม่ โดย นางพรรณวดี พลอยทับทิม จัดหางาน จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีแรงงานไทย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในลิเบีย เดินทางกลับมาจากประเทศลิเบีย และยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนกรณีเดินทางกลับจากลิเบียแล้ว จำนวน 10 ราย โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 15,000 บาท ทังนี้ได้ขอให้แรงงานไทย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ และยังไม่ได้ดำเนินการยื่นคำร้อง มาขอรับการส่งเคราะห์จากกองทุน ให้รีบมาแจ้งดำเนินการโดยด่วน เพื่อรับเงินช่วยเหลือ และติดตามค่าจ้างค้างจ่าย รวมถึงติดตามเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากทางบริษัท หรือนายจ้างต่อไป